Zespół Teatru Cortiqué Anny Niedźwiedź

Teatr Cortiqué Anny Niedźwiedź powołał własny zespół baletowy. Jego członkowie w stopniu doskonałym opanowali  technikę tańca klasycznego, co pozwala na występy na scenach operowych i teatralnych w całym kraju. 

 

Skąd wziął się pomysł na powstanie Zespołu Baletowego Teatru Cortiqué? 

Po ukończeniu nauki w szkole baletowej i uzyskaniu dyplomu zawodowego tancerza, większość absolwentów nie otrzymuje pracy w operach i teatrach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w zespołach baletowych. Absolwentom nie zapewnia się również kontynuacji nauki i doskonalenia techniki po zakończeniu edukacji baletowej. 

  • Tancerz nie może pozwolić sobie na przerwę w nauce tańca między zakończeniem szkoły, a otrzymaniem wymarzonej pracy. Czas jest tutaj kwestią kluczową, podobnie jak praktyka sceniczna i kontakt z publicznością. 
  • W szkole tancerz uczy się techniki tańca. W Zespole zdobywa doświadczenie i dojrzałość artystyczną i w ten sposób zwiększa swoje szanse na zdobycie pracy. Przede wszystkim pozostaje w dobrej formie i kondycji.
  • Ideą, jaka przyświecała powstaniu Zespołu przy Teatrze Cortiqué, jest właśnie, doskonalenie warsztatu tancerza.

 

Jak funkcjonuje Zespół? 

Dzięki dołączeniu do Zespołu Teatru Cortiqué absolwenci publicznych i niepublicznych szkół baletowych mogą nadal kształcić się w zawodzie tancerza, biorąc udział w zajęciach i warsztatach, a także mieć stały kontakt z publicznością. 

Członkowie Zespołu mogą kontynuować naukę tańca, nie rezygnując ze studiów lub pracy. W Zespole zdobywają doświadczenie, praktykują na scenie, doskonalą swój warsztat, a jednocześnie mogą wybrać równoległą ścieżkę kariery. 

Zajęcia i warsztaty

Prowadzącym Zespołu jest Kamil Guzy – absolwent Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Były stypendysta Funduszu na rzecz dzieci. Były solista teatru rozrywki w Chorzowie. Przez ostatnie 4 lata pracował w USA dla Princess Cruises oraz Norwegian Creative Studio. Finalista II edycji You Can Dance. 

  • Zajęcia dla członków zespołu przy Teatrze Cortiqué Anny Niedźwiedź odbywają się cztery razy w tygodniu, również w soboty. Warsztaty obejmują naukę tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego, tańca charakterystycznego i bieżącego repertuaru. Dzięki temu możliwy jest rozwój w różnych technikach tańca. 
  • W ramach doskonalenia techniki tancerza, na zajęcia są zapraszani uznani w Polsce i na świecie pedagodzy i choreografowie. Prowadzą oni warsztaty doszkalające z wybranej techniki tańca. 

Perspektywy

Członkowie Zespołu oprócz doskonalenia techniki tancerza będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania swoich umiejętności m.in. w produkcjach Teatru Cortiqué Anny Niedźwiedź w rolach solowych, jako koryfejki i koryfeje. Planowana jest także współpraca z zewnętrznymi instytucjami kultury.

Tancerze przyjmowani są na podstawie wysłanego CV i ostatecznie po zdaniu audycji do zespołu baletowego.

Szczegóły i warunki przyjęcia są przedstawiane na indywidualnych rozmowach.

Zgłoszenia przyjmowane są cały rok pod adresem: 

teatr@cortique.pl